HUOM: Jos pidät tämän blogin tekstejä lukemisen arvoisena, niin anna ystävillesikin tilaisuus tutustua niihin: Laita linkki jakoon.

keskiviikko 14. maaliskuuta 2018

Todellinen kansanvalta edellyttää kansan aktivoitumista politiikan tekemiseen

Se,  että kansa valitsee vaaleissa itselleen edustajat muutaman vuoden välein ja seuraa lopun aikaa passiivisena yleisönä median välityksellä, miten valitut edustajat (väärin)käyttävät heille suotua mandaattia, ei ole mitään todellista kansanvaltaa.

Kansanvallan toteutumiseksi kansan on osallistuttuva aktiivisesti politiikan tekemiseen, päätöksentekoon. Päätöksenteossakaan kansan ei pidä rajoittua valitsemaan ylhäältäpäin annetuista valmiista vaihtoehdoista, vaan kansan on ennenkaikkea osallistuttava kysymystenasetteluun ja vastausvaihtoehtojen muodostamiseen.

Nykyään kansalla on mahdollisuus tehdä lakialoitteita eduskunnalle kansalaisaloite.fi -sivuston kautta. Tehtyjen aloitteiden mikroskooppisen pieni määrä kertoo selvää kieltään siitä, kuinka vieraantunut kansa on poliittisesta päätöksenteosta.

Sosiaalisessa mediassa osa kansaa kyllä osallistuu aktiivisesti median tarjoamien provokaatioiden kauhisteluun, mutta vain pieni osa näistä kauhistelijoista tarjoaa mitään konkreettista vaihtoehtoa näkemälleen politiikalle. Ja niistäkin harvasta, jotka tarjoavat konkreettisia ideoita, vain pieni osa vaivautuu kirjoittamaan lakialoitteen. Ja niitä aloitteita vaivautuu allekirjoittamaan vain pieni osa niistä ihmisistä, jotka itse asiassa kannattavat aloitteen sisältöä.

Tähän on tultava muutos; kansan on aktivoiduttava politiikan tekemiseen. Muuten puhe kansanvallasta jää vain tyhjäksi sanahelinäksi.

Vaikka kansalaisaloitteista vain kourallinen vuodessa etenee eduskunnan käsittelyyn asti, muutamat kansanedustajat ovat väittäneet noiden aloitteiden häiritsevän eduskunnan työtä ja siksi he ovat esittäneet, että vaadittava allekirjoitusten määrä on nostettava 50.000:sta vielä korkeammaksi, jotta aloitteiden läpipääsy vaikeutuisi. Tuollaiset lausunnot ovat varsin kuvaavia: niissä kansa nähdään pelkkänä kapulana rattaissa kun edustajat haluavat muokata maata mieleisekseen. Tuollaisten elitististen asenteiden ei pidä antaa toteutua ja siksi kansan on aktivoiduttava politiikan tekemiseen.

Mutta mitä kansa voi sitten tehdä? Eduskunta voi korottaa aloitteeseen vaadittavien allekirjoitusten määrää jos niin haluaa. Mitä sitten tehdään?

Se, mitä asialle voi tehdä, on perustaa uusi puolue -- kutsutaan sitä vaikka nimellä Kansa päättää -- jonka kautta aloitteita tuodaan eduskuntaan. Puolueen perustamiseen riittää 5.000 allekirjoitusta. Puolueen ainoa ohjelmakohta ja vaalilupaus on se, että puolue tekee eduskunnassa lakialoitteen kansanäänestyksen järjestämisestä kaikista niistä kansalaisaloitteista -- kustakin erikseen -- jotka ovat saaneet riittävästi kannatusta kansan keskuudessa (sanotaan näin aluksi vaikka 20.000 allekirjoitusta; tämän rajan määrittäminen on puolueen sisäinen asia), sitä mukaa kuin tuollaisia aloitteita tulee. Kyseessä ei siis ole yksi lakialoite, jossa ehdotetaan tätä periaatetta, vaan kustakin kansalaisaloitteesta kansanäänestyksen järjestämistä ehdotetaan omalla erillisellä lakialoitteella. Tällä tavalla varmistetaan myös se, että tuon kannatusrajan määrittäminen pysyy puolueen päätettävissä riippumatta siitä, mitä mieltä muiden puolueiden kansanedustajat siitä ovat.

Muita asioita koskevissa eduskunnan äänestyksissä puolueen edustajat äänestävät tyhjää. Tämä on erittäin tärkeä pointti. Mikä tahansa konkreettinen asia, jota puolue ryhtyisi ajamaan, karkottaisi pois kannattajia (koska joka asiasta jotkut ovat eri mieltä) ja vesittäisi täten puolueen varsinaista tarkoitusta: luoda kansalle suora ja jatkuvasti avoin vaikutuskanava eduskuntaan. Puolueen aktiiveilla on varmasti omia henkilökohtaisia poliittisia mieltymyksiään, mutta heidän on pidättäydyttävä käyttämästä puolueen vaikutusvaltaa niiden edistämiseen millään muulla tavalla kuin sillä, jolla muutkin kansalaiset voivat vaikuttaa: tekemällä kansalaisaloitteen ja hankkimalla sille riittävästi kannatusta.

Tällainen puolue elvyttäisi kansan uskoa siihen, että kansa voi vaikuttaa maassa harjoitettavaan politiikkaan. Tämän uskon elpyminen aktivoi kansaa osallistumaan politiikan tekemiseen. Tämä aktivoituminen saa kansan perehtymään käsiteltävien asioiden taustoihin ja eri asioiden välisiin asiayhteyksiin.

Vain sellainen kansa, joka osallistuu aktiivisesti politiikan tekoon ja perehtyy käsiteltäviin asioihin, voi todella päättää omista asioistaan.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.